Babylon Radio Celebrating Cultures, Promoting Integration

POMOC OSOBOM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECI

One-Parent Family Payment (OFP) jest świadczeniem dla osób mieszkających w Irlandii I samotnie wychowujących dzieci. Płacone jest dla osoby niezamężnej, owdowiałej, małżonka osoby przebywającej w więzieniu, osoby w separacji, po rozwodzie lub której małżeństwo zostało anulowane. Aby otrzymać zasiłek musisz spełniać jedno z powyższych kryteriów. Ponadto jeśli jesteś rozwiedziony lub nie masz ślubu, musisz starać się o alimenty od drugiego rodzica (ojca lub matki dziecka).

One-Parent Family Payment jest dodatkowym zasiłkiem, którego wysokość zależy od twoich tygodniowych przychodów. Jeśli załapiesz się na zasiłek, pieniądze możesz pobierać przy pomocy książeczki czekowej do realizacji na poczcie lub otrzymywać zasiłek na konto bankowe. Od 2006 roku do wypłacania pieniędzy na poczcie potrzebna jest dodatkowo karta Social Services Card.

Inne formy pomocy osobom samotnie wychowującym dzieci to plan opłacania rachunków Household Budget Scheme, zapomogi Family Income Supplement i Supplementary Welfare Allowance Scheme oraz karta medyczna.

Jeśli uważasz, że bezpodstawnie odmówiono ci świadczenia One-Parent Family Payment albo jesteś niezadowolony z decyzji Social Welfare Deciding Officer, możesz złożyć apelację.

Aby starać się o One-Parent Family Payment musisz opiekować się dzieckiem poniżej 18. roku życia lub dzieckiem w wieku 18-22 lata, które jeszcze się uczy. One-Parent Family Payment nie przysługuje rodzicom, którzy mają równy podział opieki nad dzieckiem lub dziećmi.

Ponadto musisz spełniać następujące warunki:

 • dziecko musi z tobą mieszkać
 • nie możesz żyć w konkubinacie
 • musisz zarabiać tygodniowo 400 euro lub mniej (od maja 2008 roku 425 euro)
 • musisz mieć miejsce stałego zamieszkania
 • musisz przejść pozytywnie test, w którym bierze się pod uwagę: twoje zarobki, dochody, oszczędności, wysokość czynszu lub hipoteki, które płacisz za mieszkanie. Koszty utrzymania muszą być potwierdzone książeczką czynszową lub innymi dowodami wpłaty.
Jeśli jesteś w separacji lub rozwiedziony:
 • musisz być rozwiedziony co najmniej od trzech miesięcy
 • musisz próbować uzyskać wyłączną opiekę nad dzieckiem
 • musisz być niedostatecznie wspomaganym przez małżonka.
Jeśli jesteś osoba samotną:
 • musisz uzyskać alimenty od drugiego rodzica
 • dziecko musi być na twoim utrzymaniu.
Jeśli twój małżonek jest w więzieniu:
 • musi być skazany na co najmniej sześć miesięcy w więzieniu lub spędzić co najmniej sześć miesięcy w areszcie.
One-Parent Family Payment oraz prawo unijne

Od 5 maja 2005 roku obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, zatrudnieni i samozatrudnieni w Irlandii oraz płacący składki do irlandzkiego systemu the Irish Social Insurance System nie muszą spełniać wymogu One-Parent Family Payment dotyczącego stałego miejsca zamieszkania.

Ponadto jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii nie musisz być zatrudniony; One-Parent Family Payment możesz otrzymać, jeśli straciłeś pracę i stałeś się bezrobotnym (pozostałe kryteria też należy spełniać).

Zasiłek przejściowy

Jeśli otrzymywałeś One-Parent Family Payment, ale zarobiłeś powyżej 400 euro (od 2008 roku 425 euro), przysługuje ci zasiłek przejściowy czyli Transitional Payment. Jego wartość to połowa One-Parent Family Payment za sześć miesięcy.

Transitional Payment możesz otrzymać tylko wtedy, kiedy One-Parent Family Payment otrzymywałeś przez co najmniej 52 tygodnie. Jeśli przyznano ci Transitional Payment 5 kwietnia 2001 roku lub później, otrzymasz zasiłek za 52 tygodnie w jednorazowej wypłacie. W przeciwnym wypadku będziesz otrzymywać zasiłek tak jak do tej pory, czyli co tydzień.

One-Parent Family Payment nie przysługuje nowym zgłoszeniom, w których zarobki są powyżej 400 euro (425 euro).

Obliczanie dochodu z zatrudnienia

Wysokość zasiłku One-Parent Family Payment zależy od tego, ile tygodniowo zarabiasz. Oblicza się to w sposób następujący:

 • Pierwsze 146,50 euro, które zarabiasz nie jest brane pod uwagę do obliczeń. Oznacza to, że z zarobkami do kwoty 146,50 € tygodniowo przysługuje ci pełny zasiłek.
 • Natomiast jeśli zarabiasz między 146,50 a 400,00 (425,00) euro tygodniowo, przysługuje ci zmniejszony zasiłek.
One-Parent Family Payment oraz inne zasiłki społeczne

Mając One-Parent Family Payment możesz ubiegać się o połowę stawki innych zasiłków, np. Jobseeker’s Benefit, Illness Benefit, Maternity Benefit, Adoptive Benefit, Health and Safety Benefit lub Occupational Injury Benefit. Jeśli otrzymujesz One-Parent Family Payment oraz Jobseeker’s Benefit, Illness Benefit lub Occupational Injury Benefit, nie możesz już starać się o dodatek opałowy Fuel Allowance.

One-Parent Family Payment oraz praca

Jeśli pracujesz w pełnym wymiarze pracy i otrzymujesz One-Parent Family Payment, możesz starać się o dodatkowe ulgi podatkowe według programu Revenue Job Assist.
Pod pewnymi warunkami możesz również podjąć naukę w programie Back to Education Programme przy zachowaniu One-Parent Family Payment .

Jeśli otrzymujesz One-Parent Family Payment przez co najmniej 15 miesięcy możesz starać się o dofinansowanie z programu powrót do pracy Back to Work Allowance (Employees). Czas trwania może wynosić trzy lata. Pod pewnymi warunkami możesz również otrzymać drugie (dodatkowe) dofinansowanie (np. Back to School Clothing i Footwear Allowance). Możesz także otrzymać kartę medyczną na okres trzech lat niezależnie od twoich dochodów.
Jeśli otrzymujesz One-Parent Family Payment przez co najmniej 12 miesięcy i chcesz otworzyć własną działalność, możesz starać się o dodatek Back to Work Enterprise Allowance. Czas trwania może wynosić cztery lata. Pod pewnymi warunkami możesz również otrzymać drugie (dodatkowe) dofinansowanie (np. Back to School Clothing). Możesz także otrzymać kartę medyczną.

Jeśli bierzesz udział w którymś z programów (np. Back to Work Allowance), swoje drugie (dodatkowe) zasiłki zachowasz tak długo jak twoje tygodniowe przychody będą mniejsze niż 317,43 euro.
Przychody z tytułu programów Back to Work Allowance, Back to Work Enterprise Allowance oraz Family Income Supplement nie są brane pod uwagę przy obliczaniu tygodniowego limitu wynoszącego 317,43 euro.

Gdzie złożyć wniosek
Department of Social and Family Affairs

Pension Services Office
College Road
Sligo
Ireland
Tel: (071) 916 9800/ (01) 874 8444
Strona internetowa : www.welfare.ie

Lista organizacji pomagających osobom samotnie wychowującym dzieci

Treoir
14 Gandon House
Custom House Square
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 (0)1 6700120
Locall: 1890 252084
Fax: +353 (0)1 6700199
Strona internetowa : www.treoir.ie
Email: info@treoir.ie

OPEN
7 Red Cow Lane
Smithfield
Dublin 7
Ireland
Tel: +353 (0)1 814 8860
Fax: +353 (0)1 814 8890
Strona internetowa: www.oneparent.ie
Email: enquiries@oneparent.ie

One Family
Cherish House
2 Lower Pembroke Street
Dublin 2
Ireland
Tel: +353 (0)1 6629212
Locall: 1890 662212
Fax: +353 (0)1 6629096
Strona internetowa: www.onefamily.ie
Email: info@onefamily.ie