Babylon Radio Celebrating Cultures, Promoting Integration

Numer PPS

Personal Public Service Number (PPS No.) to unikalny numer referencyjny, który pozwala uzyskać dostęp do świadczeń socjalnych, usług publicznych oraz informacji w Irlandii. Agencje państwowe, które używają numerów PPS to the Department of Social and Family Affairs, the Revenue Commissioners oraz the Health Services Executive (HSE) Areas.

Numer PPS to nowa nazwa dla numeru the Revenue and Social Insurance (RSI). Jeśli masz już numer RSI, to się on nie zmieni, będzie on po prostu od teraz znany jako numer PPS. Jednakże, jeśli numer jest taki sam, jak numer twojego partnera, ale Twój numer ma W na końcu, możesz potrzebować nowego numeru PPS. (Patrz “Wycofywanie W z numerów” poniżej aby uzyskać więcej informacji).

Możesz użyć swojego numeru PPS dla:

 • Wszystkich usług pomocy społecznej
 • Bezpłatnych przejazdów
 • Pupil ID
 • Publicznej służby zdrowia, w tym karty medycznej i programu płatności za leki
 • Szczepień dziecka
 • Programów prowadzonych przez Revenue Commissioners, takich jak
  • Ulgi odsetkowej dla kredytu hipotecznego
  • Dotacji mieszkaniowych
  • Egzaminów na prawo jazdy

PPS został już wydawany dla Ciebie, jeśli:

 • Urodziłeś się w Irlandii w 1971 lub później
 • Zacząłeś pracę w Irlandii po 1979
 • Jesteś objęty opieką społeczną
 • Bierzesz udział w programie Drugs Payment Scheme

Numery PPS są drukowane na następujących dokumentach:

 • Social Services Card
 • Drugs Payment Card
 • P60 (roczne sprawozdanie wynagrodzenia, podatku i składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy)
 • P45 (sprawozdanie z podatku i płac na bieżąco wydane przez pracodawcę, kiedy wychodzisz z zatrudnienia)
 • Tax Assessment
 • PAYE Notice of Tax Credits
 • Temporary Payment Card

Wycofywania z numerów W

Jeżeli ktoś pobrał się jego stary numer Social Insurance lub numer RSI nie może być dłużej używany i musi korzystać z tego samego numeru PPS jak jego partner, ale z W na końcu numeru.

Numer W został wydany przez urząd skarbowy aby zidentyfikować małżonków we wspólnym związku. Numer W był związany z numerem PPS ocenianego małżonka (co jest terminem używanym w urzędzie dla małżonka, któremu jest pobierany podatek od dochodów małżonków). Rozpoczęto stopniowe wycofywanie numerów W. Jeśli masz numer W należy rozważyć uzyskanie nowego numeru PPS. Numery W nie zostały wydawane od 1999 roku.

Jeśli PPS jest taki sam jak twojego męża lub żony, ale ostatnia litera numeru jest W, trzeba będzie uzyskać nowy numer PPS jeśli małżonek zmarł lub jesteście rozwiedzeni bądź w separacji.

Jeśli nigdy nie miałeś swojego numeru PPS i zawsze miałeś numer W, albo został wydany z numerem ubezpieczenia społecznego przed 1979 rokiem, trzeba będzie uzyskać nowy numer PPS. Po otrzymaniu nowego numeru z the Department of Social and Family Affairs należy poinformować urząd o swoim nowym PPS przy użyciu formularza 12A.

Jeśli numer PPS został wydany po 1979 i przed małżeństwem, urzad może ponownie wydać Ci oryginalny numer na żądanie.

W przypadku zmiany numeru W dla nowego PPS nie musisz przejść przez ten sam proces aplikacji, jak każdy inny. Aby otrzymać nowy numer lub by przywrócono ci stary numer po prostu skontaktuj się z the Client Identity Section in the Department of Social and Family Affairs, numer telefonu: (01) 704 3236.

Jak uzyskać numer PPS

Nie można ubiegać się o numer PPS przed przyjazdem do Irlandii. Musisz być już mieszkańcem w Irlandii aby ubiegać się o numer PPS. Zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i miejsce zamieszkania w Irlandii. Inna dokumentacja będzie wymagana, w zależności od narodowości.

Zasady

W celu uzyskania numeru, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć dowód tożsamości.

Jeśli jesteś Irlandczykiem, trzeba będzie przedstawić następujące dokumenty:

Długa wersja aktu urodzenia

ID fotograficzne, takie jak paszport czy prawo jazdy

I

Dowód adresu, w postaci rachunku na twoje imię

Jeśli nie jesteś Irlandczykiem, trzeba będzie przedstawić następujące dokumenty:

Paszport lub dowód osobisty

Lub

Twoja karta imigracyjna

I

Dowód adresu, takich jak rachunek gospodarstwa domowego (ESB, telefon, gaz, itd.) na twoje imię.

PPS –  Kontrola Nadużyć Finansowych

Wydział Spraw Społecznych i Rodzinnych monitoruje kwestie kradzieży tożsamości, pomaga sporządzić procedury rozpatrywania wniosków i bada podejrzane dokumenty. Pracownicy w biurach pomocy społecznej są zobowiązani do sprawdzania autentyczności dokumentów uzupełniających i odnoszą się do kontroli wątpliwych przypadków oszustw przez ekspertów dokumentów.

Jak aplikować

Tylko Departament Spraw Społecznych i Rodzinnych może zapewnić Państwu PPS. Skontaktuj się z lokalnym biurem pomocy społecznej o ubieganie się o numer PPS. Twoje lokalne biuro pomocy społecznej może pomóc w aplikacji lub może skierować cię do innego urzędu opieki społecznej.

Jeśli nie znasz numeru PPS, należy skontaktować się z lokalnym biurem pomocy społecznej i personel znajdzie twój numer dla Ciebie. Jeśli nie masz pewności co do tego, czy dana organizacja, osoba lub agent jest uprawniony do żądania lub wykorzystania numeru PPS, należy skontaktować się z Ministerstwem Spraw Socjalnych i Rodzinnych: w(01) 704 3236 lub e-mail cis@welfare.ie.