Babylon Radio Celebrating Cultures, Promoting Integration

PARY HOMOSEKSUALNE

Prawo irlandzkie zabrania zwierania małżeństw przez ludzi tej samej płci. Nie można również zarejestrować się jako para homoseksualna. Oznacza to, że pary homoseksualne nie mają takich samych praw co małżeństwa heteroseksualne.

Mieszkanie socjalne

Pytanie czy zostanie ci przydzielone mieszkanie socjalne zależy od tego, ile jesteś w stanie sam zapłacić za mieszkanie oraz jakie są twoje potrzeby mieszkaniowe. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby przydzielać mieszkanie parom homoseksualnym. Kiedy pary heteroseksualne wynajmują mieszkanie socjalne, w umowie dzierżawy widnieją nazwiska obu osób jako najemców. Oznacz to, że jeśli jedna osoba umrze albo odejdzie, druga przejmuje wszelkie prawa do lokalu. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku związków pozamałżeńskich oraz przyjaciół, więc także w przypadku par tej samej płci.

Samodzielne wynajmowanie mieszkania

Zgodnie z Equal Status Act 2000 właściciel nie może ci odmówić wynajęcia mieszkania z powodu twojej orientacji seksualnej. Nie może również odmówić wykonania jakiejś czynności związanej z wynajęciem mieszkania lub zakończyć dzierżawy z powodu twojej orientacji. Pary tej samej płci mogą wynajmować mieszkania a odpowiednie instytucje nie mogą odmówić im hipoteki ze względu na ich orientację. Podstawą udzielenia kredytu przez instytucje kredytowe powinna być tylko i wyłącznie zdolność kredytowa.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Jeśli jesteś osobą samotną powyżej 30 r.ż. i ubiegasz się o ubezpieczenie kredytu hipotecznego lub o ubezpieczenie na życie, wniosek który będziesz musiał wypełnić może zawierać pytania o stan zdrowia lub o to, czy wykonywałeś kiedyś badania krwi na obecność wirusa HIV. Jeśli odpowiesz twierdząco, będziesz musiał wypełnić kwestionariusz dotyczący twojego stylu życia. Mogą się tam znaleźć pytania o związki homoseksualne.

Życie rodzinne

The Family Home Protection Act 1976 daje małżonkom prawo weta wobec sprzedaży lub dzierżawy domu rodzinnego przez współmałżonka. W celu sprzedaży lub najmu domu rodzinnego, wymagana jest pisemna zgoda obojga małżonków. Ustawa ta nie ma zastosowania do osób tej samej płci.

Kupowanie domu

Jeśli jesteś w związku pozamałżeńskim i rozważacie z partnerem kupno domu, musicie zastanowić się wcześniej jaka forma własnościowa domu jest dla was najlepszym rozwiązaniem. W Irlandii współwłasność nieruchomości dla niezamężnych par może przybierać dwie formy:

  • wspólna dzierżawa (joint tenancy)
  • dzierżawa łączona (tenancy in common).

Wybierając najlepszą opcję dla siebie bądź przygotowany na to, co się może zdarzyć w przypadku śmierci partnera lub waszego rozstania.

Joint tenancy

Oznacza to, że cała nieruchomość jest własnością dwóch osób, a w przypadku śmierci jednej z nich druga staje się jedynym i pełnoprawnym właścicielem.

W przypadku gdy tylko jedna osoba płaciła za nieruchomość, druga może nie dostać połowy zysku ze sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji powinieneś skontaktować się z adwokatem.

Tenancy in common

Oznacza to, że nieruchomość jest własnością dwóch osób według określonych udziałów, np. 50/50, 75/25, 60/40. Każda z osób może przekazać swoje udziały komukolwiek innemu. Można przekazać je również swojemu partnerowi (należy ten fakt odpowiednio udokumentować). Jeśli nie spisze się takiego aktu woli, w przypadku śmierci jednego z partnerów, jego udziały nie przechodzą na drugą osobę. W takim przypadku o prawo do nieruchomości może ubiegać się rodzina zmarłego (a nawet małżonek, z którym zmarły był w separacji).

Zasady

Jeśli czujesz, że ty i twój partner jesteście dyskryminowani przez swoje otoczenie, powinieneś złożyć skargę do Equality Authority w ciągu dwóch miesięcy od aktu dyskryminacji.

Gdzie złożyć wniosek

Więcej informacji oraz porady zostaną udzielone w lokalnym Centrum Informacji Obywatelskiej. Z lokalnym centrum możesz skontaktować się przez telefon 1890 777 121 albo drogą meilową callcentre@comhairle.ie. Skargi do Equality Authority można składać pod adres:

The Equality Authority

2 Clonmel St
Dublin 2
Ireland
Tel: +353 (0)1 4173333
Locall: 1890 245545
Fax: +353 (0)1 4173331
Strona internetowa: www.equality.ie
Email: info@equality.ie