Babylon Radio Celebrating Cultures, Promoting Integration

OPIEKA MEDYCZNA DLA DZIECI

W Irlandii dzieci uzależnione są od swoich rodziców oraz mają takie same prawa do opieki zdrowotnej jak oni. Oznacza to, że jeśli twoi rodzice posiadają kartę medyczną, to również ty jesteś do niej wpisany i należą ci się takie same usługi medyczne jak im.

Jednocześnie niektóre usługi są świadczone dzieciom za darmo mimo, że ich rodzice nie mają karty medycznej. W większości opieka ta obejmuje usługi zdrowotne dla kobiet w ciąży i dla niemowląt, dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz usługi medyczne w szkołach. Dzieci mają również prawo do bezpłatnych szczepień.

Szpitale dziecięce

Dzieci powinny otrzymać taką samą pomoc w szpitalach państwowych i prywatnych jak ich rodzice. Istnieją szpitale, które specjalizują się w leczeniu dzieci. Prawo do świadczeń szpitalnych jest takie samo w szpitalach publicznych i szpitalach społecznych. Szpitale te prowadzą usługi in-patient oraz out-patient (czyli badania dla pacjentów przebywających w szpitalu oraz dla pacjentów dojeżdżających do szpitala), całodobową opiekę medyczną, usługi powypadkowe oraz w przypadku nagłych zachorowań, specjalistyczne usługi medyczne dla dzieci.

Jeśli dzieci trafią do szpitala w wyniku wad stwierdzonych podczas badania lekarskiego w szkole, zwykle nie muszą wnosić opłat w przychodni publicznej.

Nie ma określonego wieku, kiedy dziecko przestaje być dzieckiem w rozumieniu usług medycznych. Przyjmuje się jednak, że 16 lat jest wiekiem krytycznym.

Karta medyczna i dzieci powyżej 16 roku życia

Jeśli masz powyżej 16 lat i jesteś studentem lub jesteś finansowo uzależniony od rodziców, masz prawo do korzystania z karty medycznej na zasadach, z których korzystają twoi rodzice. Jeśli mieszkasz razem z rodzicami zostaniesz wpisany do ich karty, jeśli natomiast mieszkasz oddzielnie powinieneś dostać własną kartę. Dla karty medycznej jest przypisany dodatek dla dzieci powyżej 16 r.ż. Dodatek ten jest podwojony, jeśli dziecko jest w trakcie trzeciego stopnia nauki i nie otrzymuje zapomogi. Warunki te obowiązują dzieci do 25 r.ż.

Niepełnosprawność

Jeśli jesteś wpisany do zapomogi Disability Allowance, możesz otrzymać kartę medyczną na własność. Możesz ubiegać się o taką kartę od 16 r.ż.

Rodzina zastępcza

Dzieci, które są w rodzinach zastępczych, mają własne karty medyczne. Uprawnienia medyczne na tych są niezależne od uprawnień rodziców zastępczych.

Recepty

Dzieci do 18 r.ż. (a jeśli się uczą – do 23 r.ż.) muszą się liczyć z tym, że leki, które są im przepisywane, są uzależnione od maksymalnych wydatków rodziny. Uzależnione od limitów mogą być również dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne lub te, które jeszcze mieszkają z rodzicami.

Ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne rodziców mogą być obniżone ze względu na dzieci do 18 r.ż. (a jeśli się uczą – do 21 r.ż.).

Zgoda na leczenie

Przeważnie dzieci powyżej 16 roku życia mogą same wyrazić zgodę na wykonanie zabiegów chirurgicznych. Praktykuje się jednak uzyskanie zgody również od rodziców, gdyż nie jest do końca jasne, kto podejmuje ostateczną decyzję.