• Home  / 
 • Przyjedź tutaj studiować

Przyjedź tutaj studiować

come-to-study

Przyjedź tutaj studiować – podstawowe informacje

 • Irlandia posiada jeden z najlepszych systemów edukacji w Europie.
 • Jakość irlandzkiego systemu edukacji jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do szybkiego tempa wzrostu gospodarczego Irlandii w ciągu ostatnich kilku dekad.
 • Osiągnięcia irlandzkich szkół wyższych w wielu dziedzinach są powszechnie uznawane.
 • Irlandia jest lokalizacją wielu wysokiej jakości międzynarodowych badań naukowych.
 • Irlandia jest krajem anglojęzycznym.
 • Bogactwo irlandzkiego krajobrazu oraz jego mieszkańcy są jednymi z najważniejszych powodów do studiowania w Irlandii.
  o Irlandczycy słyną z życzliwości i gościnności, która w znacznym stopniu przyczynia się do łatwości, z jaką zagraniczni studenci dostosowują się do studenckiego życia w Irlandii.
  o Krajobraz Irlandii jest sławny z tego, że umożliwia wiele form wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Irlandia posiada bogate dziedzictwo kulturowe z charakterystycznym językiem celtyckim, muzyką, kulturą i sportem.
 • Irlandia jest dynamicznym, żywym i nowoczesnym krajem.
 • Irlandia charakteryzuje się młodą i dynamiczną ludnością, której 40% to ludzie w wieku 25 lat. Z tego powodu Irlandia jest jednym z najbardziej ekscytujących miejsc na świecie do studiowania.
 • Studiowanie w Irlandii wiąże się z bezpieczeństwem.
 • Irlandia charakteryzuje się wysoko rozwiniętą demokracją i nowoczesną gospodarką.
 • Liczba studentów międzynarodowych w Irlandii rośnie każdego roku. Studenci z całego świata mogą korzystać z wysokiego standardu nauczania w Irlandii oraz zdobywać unikalne doświadczenie kulturowe.
>