• Home  / 
  • Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym w Irlandii kobietom, które są na urlopie wychowawczym i opłaciły wystarczającą liczbę składek PRSI. Aby uzyskać to świadczenie należy ubiegać się o nie na 6 tygodni przed przejściem na urlop macierzyński (12 tygodni w przypadku osób prowadzących własną działalność). Wysokość świadczenia wypłacanego co tydzień zależy od wysokości zarobków. Osoby, które otrzymują inne świadczenia socjalne, otrzymują połowę kwoty zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany co tydzień bezpośrednio na rachunek bankowy lub konto w spółdzielni mieszkaniowej. Niektórzy pracodawcy płacą pełną stawkę wynagrodzenia podczas urlopu macierzyńskiego i wymagają przekazywania wszelkich otrzymanych świadczeń socjalnych. Należy sprawdzić, jak ta kwestia została rozwiązana w umowie o pracę. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wolnym od podatku.

Kobiety, które uważają, że niesłusznie odmówiono im prawa do zasiłku, lub są niezadowolone z decyzji podjętej przez właściwego urzędnika odnośnie świadczeń im przysługujących mogą odwołać się od takiej decyzji.

Zaświadczenie o urlopie

Wszyscy pracodawcy muszą potwierdzić, że ich pracownik jest na urlopie. Jeśli jednak umowa o pracę zostanie rozwiązana w ciągu 16 tygodni od przewidywanego dnia porodu a kobieta spełni warunek opłacenia odpowiedniej ilości składek PRSI, to otrzyma zasiłek począwszy od następnego dnia po dniu otrzymaniu formularza P45.

Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego

Od 1 marca 2007 zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres 26 tygodni. Aby otrzymywać zasiłek macierzyński przez okres 26tygodni należy przejść na urlop macierzyński po 1 marca 2007.

Na urlop należy przejść na 2 do 16 tygodni przed końcem tygodnia, w którym ma mieć miejsce rozwiązanie.

Jeśli dziecko urodzi się po terminie a kobiecie przysługuje mniej niż 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego, może ona wydłużyć urlop macierzyński do okresu 4 tygodni po porodzie. W takich okolicznościach zasiłek macierzyński będzie wypłacany do momentu, kiedy dziecko będzie miało 4 tygodnie. Należy poinformować Wydział ds. Zasiłku Macierzyńskiego  Ministerstwa Spraw Społecznych i Rodzinnych poprzez przesłanie listu od lekarza rodzinnego  zawierającego datę urodzenia dziecka.

Przedwczesny poród

Jeśli dziecko urodziło się przedwcześnie (tj. przed rozpoczęciem się urlopu macierzyńskiego), należy przesłać list od lekarza rodzinnego zawierający taką informację wraz z datą urodzenia dziecka do Wydziału ds. Zasiłku Macierzyńskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Rodzinnych.

Jeśli dziecko urodziło się martwe lub doszło do poronienia po upływie 24 tygodni ciąży, matka ma prawo do 26 tygodni zasiłku macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem że opłacono odpowiednią ilość składek PRSI.

Aby ubiegać się o zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka, należy przesłać list od lekarza wraz z formularzem zgłoszeniowym odnośnie zasiłku macierzyńskiego wraz ze spodziewaną datą porodu, rzeczywistą datą porodu i liczbą tygodni trwania ciąży.

Hospitalizacja dziecka

Jeśli dziecko przebywa w szpitalu, a matka otrzymuje zasiłek macierzyński przez okres przynajmniej 14 tygodni, istnieje możliwość przesunięcia terminu wypłat za pozostałych 12 tygodni świadczenia o nawet 6 miesięcy (od 1 marca 2007). Aby ubiegać się o przesunięcie wypłaty zasiłku, należy złożyć pisemny wniosek do Wydziału ds. Zasiłku Macierzyńskiego w Ministerstwie Spraw Społecznych i Rodzinnych. Jeśli dziecko zostaje wypisane ze szpitala, matka musi pisemnie poinformować Wydział ds. Zasiłku Macierzyńskiego, a wypłata zasiłku za pozostałych 12 tygodni zostanie wznowiona w ciągu 7 dni.

Sposób wypłacania świadczenia

Zasiłek macierzyński jest wypłacany bezpośrednio na rachunek bankowy lub konto w spółdzielni mieszkaniowej (taka forma płatności nazywana jest wypłatą bezpośrednią). Zasiłek jest cotygodniowym świadczeniem wypłacanym z góry.

>