• Home  / 
  • Uprawnienie do korzystania z uslug publicznej sluzby zdrowia

Uprawnienie do korzystania z uslug publicznej sluzby zdrowia

health-services

Informacja

Osoby zamieszkałe w Irlandii – według terminu prawnego posiadają status zwykłego rezydenta – osobom takim przysługuje prawo do korzystania z szeregu usług publicznej służby zdrowia, które są bezpłatne lub dotowane przez rząd. Odwiedzającym Irlandię może przysługiwać prawo do bezpłatnych i/lub dotowanych usług w określonych okolicznościach.

Zasady

Społeczeństwo Irlandii dzieli się na dwie grupy w zakresie możliwości korzystania z usług medycznych – grupę posiadaczy karty świadczeń zdrowotnych oraz grupę osób nieposiadających takiej karty.

Posiadacze kart świadczeń zdrowotnych

Osobom posiadającym kartę świadczeń zdrowotnych przysługuje prawo do

bezpłatnych.

Osoby nieposiadające karty świadczeń zdrowotnych

Osobom nieposiadającym karty świadczeń zdrowotnych przysługuje prawo do bezpłatnych usług szpitala publicznej służby zdrowia, jednakże trzeba będzie pokryć koszty leczenia szpitalnego związane z pacjentami hospitalizowanymi i ambulatoryjnymi. Osobom tym przysługuje również prawo do dotowanychleków przepisywanych na receptę oraz opieki medycznej w zakresie położnictwa i opieki nad niemowlęciem, jak również do bezpłatnych lub dotowanych usług opieki społecznej zbiorowej i indywidualnej.

Osoby te nie mają prawa korzystać z bezpłatnej opieki lekarza rodzinnego.

Mogą natomiast mieć prawo do korzystania z niektórych usług opieki społecznej zbiorowej i indywidualnej.

Ogólne usługi

Istnieją pewne usługi dostępne ogólnie w razie konieczności lub z powodu stanu zdrowia dla wszystkich bez względu na posiadanie lub nieposiadanie karty świadczeń zdrowotnych.

Na przykład

  • ludziom cierpiącym na określone dolegliwości może przysługiwać prawo do bezpłatnych leków przepisywanych na receptę bez względu na status karty świadczeń zdrowotnych
  • Opieka zdrowotna dzieci jest dostępna dla wszystkich dzieci
  • Promocja zdrowia jest skierowana do całego społeczeństwa.

 

>