• Home  / 
  • Irlandzki system edukacji

Irlandzki system edukacji

irish-education-system

Irlandzka konstytucja zawiera zbiór paragrafów, które są istotne w prawie edukacyjnym.
Paragraf 42 Konstytucji dotyczy edukacji. Inne artykuły także odnoszą się do prawa edukacyjnego w szczególności paragrafy dotyczą Rodziny i Religi ( paragrafy 41 i 44 ).

Edukacja

To jest pełny tekst Paragrafu 42 Irlandzkiej Konstytucji:

”42: Uznaje się ze podstawowym i naturalnym wychowawcą dziecka jest Rodzina i gwarantuje ona poszanowanie niepodważalnych praw i obowiązków , które rodzice powinny zapewnić, według ich Środków, religijnych i moralnych, intelektualnych, fizycznych i socjalnych edukacje dla ich dziecka.

42.2: Rodzicom zezwala się na zapewnienie edukacji w ich własnych domach lub prywatnej szkole lub szkołach utworzonych przez Państwo .

Państwo nie zobowiązuje rodziców w brew ich woli i pełnoprawnych preferencji do posyłania swoich dzieci do szkół utworzonych przez Państwo , lub do każdego szczególnego typu szkoły wyznaczonych przez Państwo.

Państwo jednak jako opiekun wspólnego dobra wymaga wglądu w rzeczywiste warunki kształcenia , dzieci muszą otrzymywać pewne minimum edukacyjne, moralne, intelektualne i socjalne.

Państwo ma obowiązek zapewnić darmową i podstawową edukacje i dokładać wszelkich starań aby uzupełniać i dawać rozsądną pomoc dla prywatnej i wspólnej edukacyjnej inicjatywy i gdy dobro publiczne tego wymaga, zapewnić obiekty edukacyjne lub instytucje z poszanowanie i przez wzgląd na prawo Rodziców, szczególnie w kwestii religijnego i moralnego kształtowania.

Rodzina

Jest to części Artykuł 41:

“1,1 °: Państwo uznaje rodzinę jako naturalną i podstawową jednostkę grupy społeczeństwa, i jako instytucje posiadającą moralne i niekwestionowane prawa .

1,2 °: Państwo, w związku z tym, gwarantuje ochronę rodziny w swojej władzy konstytucyjnej, jako niezbędnej podstawy porządku społecznego niezbędnej dla dobra narodu i państwa “.

Co oznaczają te artykuły

Artykuły te były przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. W prostych słowach, zasadniczymi punktami dotyczącymi tych artykułów są:

  • Rodzina jest głównym źródłem edukacji dla dzieci. Rodzice mają prawo do zapewnienia edukacji poza szkołą, jeśli wyrażą takie życzenie.
  • Państwo nie może nakazać rodzicom posyłania swoich dzieci do jakichkolwiek konkretnego rodzaju szkoły. Rodzice mogą wybrać szkołę do której chcą wysłać swoje dzieci, ale nie ma konstytucyjnego obowiązku szkolnego w szczególności do przyjęcia dla poszczególnych dzieci.
  • Natomiast może wymagać, aby dzieci otrzymywały pewne minimum edukacyjne . To pewne minimalne jeszcze nie zostało określone w ustawodawstwie lub w urzędach, wiele z tych spraw sądowych odbyło się w związku z dokładnym znaczeniem tego wyrażenia.
  • Państwo jest zobowiązane do zapewnienia darmowego szkolnictwa podstawowego,nie jest zobowiązane do zapewnienia edukacji bezpośrednio.
  • W praktyce istnieją pewne szkoły państwowe, ale większość szkół prywatnych i państwowych w dużej mierze jest finansowanych. Zobacz własność szkoły podstawowej
Minimum edukacyjne

Edukacja- dobrostanu Act 2000 nie daje definicji “minimum edukacyjnego”. Jednakże, nie przewiduje, iż minister może określać “minimum edukacyjne”. Minimalny standard może być różny dla dzieci w różnym wieku i różnych możliwości – w tym potencjału fizycznego , umysłowego i emocjonalnego.

Ustawa przewiduje również, że dzieci wykształcone poza głównym nurtem systemu szkolnego mają być identyfikowane i oceniane w celu zapewnienia, że otrzymana edukacja spełnia minimalne standardy. Rejestr jest prowadzony przez Zarząd Opieki Społecznej Edukacji Narodowej.

Darmowe szkolnictwo podstawowe

W przypadku Sinnott, Sąd Najwyższy zadecydował, że prawo do bezpłatnej edukacji podstawowej kończy się w wieku 18 i nie będzie kontynuacji w oparciu o potrzeby.

Religia

Jest to istotna część Artykuł 44:

2,2 °: Państwo nie gwarantuje zapewnienia wszelkich religii.

2,3 °: Państwo nie nakłada żadnych sankcji i nie dokonuje jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na profesję zakonną, przekonania lub status.

2,4 °: Ustawodawstwo przewidujące pomoc państwa dla szkół nie może stosować dyskryminacji między szkołami w ramach zarządzania różnych grup wyznaniowych, także nie może wpływać na prawo dziecka do podjęcia nauki w szkole lub otrzymywania pieniędzy publicznych bez konieczności religijnego uczestniczenia w tym szkoły .

2,5 °: Każda religia ma prawo do zarządzania własnymi sprawami , PWN, nabywania i administrowania nieruchomości, instytucji religijnych lub prowadzenia działalności charytatywnej .

Charakter programu nauczania jest taki, że generalnie nie ma sztywnego podziału na przedmioty i etyka w szkole ma tendencję do poruszania każdego tematu.

Stwierdzono, że ten artykuł oznacza, że dziecku nie można odmówić dostępu do finansowanych środków publicznych szkoły na podstawie wyznania religijnego dziecka .

Instytucje edukacyjne w Irlandia są uzależnione od Równego Statusu Akty 2000-4. (edukacyjny zakład w tym kontekście odnosi się to do: przedszkoli, podstawówek, instytucji kształcących dorosłych, kontynuacji lub dalszego kształcenia, uniwersytetów , które są finansowane ze środków publicznych).

>