• Home  / 
  • Żonaci i związki pozamałżeńskie

Żonaci i związki pozamałżeńskie

married-couples

Do celów większości roszczeń socjalnych w Irlandii (na przykład zasiłek dla poszukujących pracy) oraz dodatkowych roszczeń uprawnień socjalnych, zamężnych i niezamężnych par żyjących razem są traktowane tak samo.

Twój stan cywilny wpływa na prawo do / Pensjonat wdowców Wdowy. Możesz ubiegać się o renty wdowiej / wdowa jest tylko wtedy, gdy twój mąż / żona umiera. Nie będzie miał prawo do tej renty, jeśli ponownie wyjść za mąż. Jeśli masz wątpliwości, jak twój stan cywilny wpływa na roszczenia, należy skontaktować się z lokalnym biurem pomocy społecznej. W przypadku dodatkowych świadczeń socjalnych, należy skontaktować się z opieki społecznej w lokalnym ośrodku zdrowia.

Gdzie należy złożyć wniosek

Więcej informacji o tym, jak twój stan cywilny będzie lub mogą mieć wpływ na uprawnienia jest zawsze dostępna w lokalnym biurze pomocy społecznej. Personel chętnie wyjaśnić swoje uprawnienia i wypełniać formularze.

Możesz również skontaktować się z opieki społecznej w lokalnym ośrodku zdrowia

>