• Home  / 
  • Separacja i rozwód

Separacja i rozwód

divorce-and-separation

Etapy separacji i rozwodu obejmować pierwszego małżeństwa, gdy rozpada się, wiele par nieformalnie oddzielić i żyć osobno. Stan podział dotyczy wszystkich dziedzin życia danej osoby, a większość ludzi przejść do regulowania kwestii między nimi w kontekście prawnym. Istnieją cztery różne sposoby na zrobienie tego w Irlandii:

Umowa pośredniczy
Umowa separacja
Separacja sądowa
Rozwód
Mediated Umowa i porozumienie osiągnięte przez separacji są porozumienia stron, a sąd przyznaje separacja sądowa lub rozwodu. Spośród nich tylko Dekret Rozwód rozwiązuje małżeństwo i pozwala każdej ze stron ponownie wyjść za mąż.

W szczególnych okolicznościach sąd może wydać dekret nieważności. Efekt Rozporządzenia nieważności jest, że sąd stwierdzi, że nie małżeństwo kiedykolwiek istniał. Prawo w odniesieniu do nieważności jest skomplikowane i zawsze należy zasięgnąć porady prawnej, aby ocenić, czy istnieją okoliczności, na wniosek nieważności. Należy pamiętać, że Kościół katolicki unieważnienia nie wywołuje skutków prawnych.

>