Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Home  / 
 • Prawa Najemcy

Prawa Najemcy

Jeśli płacisz czynsz właścicielowi za korzystanie z mieszkania lub lokalu jesteś najemcą. Twoje prawa i obowiązki wynikają z prawa właściciel / najemca, jak również z pisemnej lub ustnej umowy najmu pomiędzy Tobą a właścicielem mieszkania.

Głównymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy to te pochodzące z lat 1967 – 1994 oraz ustawa o najmie lokali mieszkalnych z 2004. Poniżej znajdziesz ogólny przegląd praw, obowiązków i zobowiązań najemcy.
Umowy najmu muszą być zgodne z prawami wynikającymi z Ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004. Jako najemca możesz również uzgodnić z wynajmującym inne kwestie nieobjęte ustawą. Należy zauważyć, że przepisy ustawy stosuje się tylko do ogólnych kwestii wynajmu prywatnego, a władze lokalne, najemcy i właściciele lokali podlegają także innym przepisom i regulacjom prawnym.

 

Zasady


Prawa najemcy

 • Masz prawo do cichego i wyłącznego użytkowania mieszkania.
 • Masz prawa do minimalnych standardów zakwaterowania.
 • Masz prawo do prowadzenia książeczki czynszowej.
 • Masz prawo do kontaktowania się z właścicielem mieszkania lub agencją w dowolnym czasie oraz otrzymania ich danych kontaktowych – numerów, e-maili, adresów, itp.
 • Właściciel mieszkania ma prawo wejść do niego tylko pod twoją obecnością.
 • Masz prawo do zwrotu wszelkich kosztów napraw, które wykonałeś (w przypadku kiedy uszkodzenie nie jest z twojej winy).
 • Masz prawo do przyjmowania gości oraz zapewnienia im noclegu na krótki czas, chyba że wasza umowa przewiduje inaczej. Należy powiadomić o tym właściciela.
 • Masz prawo do otrzymania informacji w przypadku rozwiązania umowy najmu.
 • Masz prawo do zgłoszenia wszelkich sporów do instytucji Private Residential Tenancies Board (PRTB) bez ponoszenia konsekwencji.
 • Masz prawo do otrzymania kopii wpisu do rejestru prowadzonego przez

Pewność okresu zamieszkania

Masz prawo do pewności dzierżawy lokalu w cyklach czteroletnich w ramach tzw. Part 4 ustawy o najmie lokali mieszkalnych z 2004. Jeśli chcesz być objęty czteroletnią ochroną zamieszkania, musisz poinformować o tym właściciela na piśmie po upływie trzech lat od daty zamieszkania. Na poinformowanie właściciela masz jeden miesiąc.

Obowiązki najemcy

Musisz:

 • płacić na czas
 • utrzymywać lokal w dobrym stanie
 • informować właściciela o konieczności remontu oraz umożliwić jego przeprowadzenie
 • wpuścić właściciela mieszkania w celu przeprowadzenia okresowej kontroli
 • informować właściciela, kto aktualnie mieszka w lokalu
 • unikać uszkodzeń
 • uważać na to, by nie wprowadzić właściciela w konflikt z prawem
 • przestrzegać postanowień waszej pisemnej lub ustnej umowy
 • podać właścicielowi mieszkania informacje potrzebne do wpisania do rejestru PRTB (jeśli o to poprosi).

Pamiętaj również o tym, że będzie ci ciężko dochodzić swoich praw, jeśli złamiesz którekolwiek z postanowień umowy najmu mieszkania.

 

Jak złożyć zawiadomienie

Jeśli czujesz, że twoje prawa zostały pogwałcone, masz kilka możliwości obrony. W zależności od problemu możesz zgłosić się do Private Residential Tenancies Board, lokalnego Housing Department lub innego urzędu.

>