• Home  / 
 • Wolontariat i praca charytatywna

Wolontariat i praca charytatywna

Wolontariat w Irlandii skupia się wokół National Volunteer Development Agency, niezależnej organizacji typu non-profit, która tworzy, promuje, wspiera i ułatwia działalność charytatywną i wolontariat w Irlandii.

Wolontariat to termin, który obejmuje wiele działań, np. odwiedzanie osoby starszej, sadzenie drzew, wspomaganie finansowe działalności charytatywnej, nauczanie czytania i pisania. Wolontariat wymaga prawdziwego zaangażowania. Choć każdy może to robić, zanim zgłosisz się na ochotnika przemyśl różne kwestie:

 • Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem?
 • Jakiego rodzaju wolontariatu chciałbyś się podjąć?
 • Jakie umiejętności lub doświadczenia możesz zaoferować?
 • Ile czasu możesz poświęcić?

Zastanów się również nad innymi praktycznymi rzeczami, takimi jak gdzie lub kiedy chcesz pracować.

Musisz pamiętać, że wolontariusze mają prawa i obowiązki. Prawa wolontariusza to:

 • wiedza na temat sposobu wybierania wolontariuszy
 • informacja o obowiązkach
 • odpowiednie szkolenie
 • uznanie za wykonaną pracę
 • nadzór i wsparcie
 • pomoc w razie jakichkolwiek problemów
 • czerpanie satysfakcji z pracy
 • zwrot poniesionych kosztów
 • prawo do popełniania błędów i możliwość uczenia się od innych
 • sprawiedliwość i brak dyskryminacji
 • bezpieczne warunki pracy oraz ubezpieczenie
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji
 • możliwość odmowy współpracy bez żadnych konsekwencjiNatomiast obowiązki wolontariusza to:
 • poszanowanie wartości i celów organizacji
 • zaangażowanie
 • rzetelność
 • punktualność
 • pracowitość
 • uczciwość
 • poufność
 • gotowość do przerwania współpracy z inicjatywy własnej lub organizacjiOrganizacje mają również swoje prawa i obowiązki. Do ich praw należy:
 • poszukiwanie odpowiednich wolontariuszy
 • wybór tylko takich wolontariuszy, którzy nadają się do danej pracy
 • sporządzenie odpowiedniej umowy lub kontraktu
 • możliwość zapytania o wykonanie szczególnych zadań
 • stawianie wymagań rzetelności, zaangażowania i punktualność
 • rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i zażaleń
 • odmówienie współpracy w przypadku braku zaangażowania wolontariusza lub utrudniania przez niego pracy organizacjiNatomiast obowiązki organizacji to:
 • zapewnienie zdobywania doświadczenia
 • zapewnienie równości i brak dyskryminacji
 • określenie roli wolontariusza
 • udzielenie wszelkich niezbędnych informacji
 • dostępność
 • w razie potrzeby zapewnienie szkolenia
 • podziękowanie wolontariuszowi za wykonaną pracę
 • objęcie wolontariusza ubezpieczeniem
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy
 • poinformowanie o jakichkolwiek zobowiązaniach prawnych
 • nadzorowanie i zapewnienie wsparcia
 • zwrot pokrytych kosztów
>