Mieszkania socjalne

social housing

W Irlandii głównym dostawcą mieszkań socjalnych dla osób, które potrzebują mieszkania i nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego są władze lokalne. Mieszkania te przydzielane są według potrzeb mieszkaniowych, a czynsze pobierane są w oparciu o zdolności finansowe.

Spółdzielnie mieszkaniowe (czasami nazywane “voluntary housing” lub “voluntary housing associations”) oraz firmy współpracujące zapewniają również mieszkania socjalne dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania.

Kwalifikacja do mieszkań socjalnych

Jeśli uważasz, że należy ci się mieszkanie socjalne, powinieneś zwrócić się do lokalnych władz, które wezmą pod uwagę kilka czynników, takich jak wielkość gospodarstwa domowego, dochodów, stan obecnego mieszkania (jeśli w ogóle jest) oraz wszelkie inne okoliczności, np. wiek, niepełnosprawność, wskazania medyczne. Niektóre władze lokalne w Irlandii nakładają limit dochodów na kandydatów. Ponadto ktoś z władz lokalnych może cię odwiedzić, aby ocenić twoje obecne warunki mieszkaniowe.
Ważne jest też, że możesz zapisać się na listę oczekujących w kilku organach lokalnych. Władze lokalne mają prawo do przyjmowania wniosków od osób, które nie mieszkają w ich okolicy, ale praktyka różni się w zależności od obszaru.

Możesz określić lokalizację, w której chciałbyś mieszkać. Musisz jednak pamiętać o tym, że im bardziej okolica jest popularna, tym trudniej będzie dostać mieszkanie.

Lista oczekujących

Jeśli twoje zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez władze lokalne, to zostaniesz umieszczony na lokalnej liście oczekujących na mieszkanie. Każdy lokalny organ sporządza własne zasady i priorytety decydujące o kolejności oczekujących na liście, zwany “schemes of letting priorities”. Niektóre władze lokalne prowadzą system punktowy. Każde gospodarstwo domowe na liście oczekujących uzyskuje odpowiednią ilość punktów w zależności od jego sytuacji. Im większe są twoje zapotrzebowania mieszkaniowe, tym więcej dostaniesz punktów.
Jeśli tylko na rynku pojawiają się nowe mieszkania, otrzymują je osoby z początku listy oczekujących. Aby sprawdzić swoją aktualną pozycję na liście, skontaktuj się z właściwym organem. Pamiętaj również o tym, że twoja pozycja może iść w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania i dostępności mieszkań socjalnych. W pierwszej kolejności mieszkania przyznawane są rodzinom i osobom starszym, a potem dopiero osobom samotnymi parom bez dzieci.

Jeśli nie spodoba ci się mieszkanie, które przyzna ci organ lokalny, możesz je odmówić. Musisz jednak pamiętać, że jeśli taka decyzja zostanie potraktowana jako bezpodstawna możesz zostać przesunięty na koniec kolejki, szczególnie jeśli odmówisz po raz kolejny.

Mieszkania socjalne są nieumeblowane. Jeśli wynajmujący nie mają mebli lub urządzeń i nie mogą sobie pozwolić na ich zakup, mogą skorzystać z pomocy lokalnego Health Service Executive (HSE) Area. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z Community Welfare Officer.

Uprawnienia do innych środków mieszkaniowych

Po zarejestrowaniu się na liście oczekujących, możesz kwalifikować się do innych środków mieszkaniowych, np.domów oferowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, Shared Ownership, poprawy warunków mieszkaniowych, ubiegania się o kredyty hipoteczne, skorzystania z programu Affordable Housing Scheme.

Czynsze

Czynsze władz lokalnych są określane w oparciu o system “differential rents”. Oznacza to, że czynsz określa się na podstawie zdolności do zapłaty – jeśli twoje dochody są niskie, czynsz będzie niski, wraz ze wzrostem dochodów, czynsz będzie wyższy. Dochody innych członków gospodarstwa domowego zostaną dodane do obliczenia wysokości czynszu.

Każdy lokalny organ prowadzi własny program czynszowy. Władze lokalne mogą wskazać np. minimalną i/lub maksymalną kwotę czynszu w zależności od wielkości lokalu. Istnieje również klauzula o swobodzie obniżania czynszu przez władze lokalne w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jeśli zmienią się dochody rodziny lub któregoś z jej członków, należy poinformować o tym fakcie władze lokalne.

 

Powiązane strony: